LPGGz Ster JONGEREN & WERK

Het Landelijk Platform GGz heeft de intentie om in de toekomst 
sterren uit te reiken aan (teams van) zorgaanbieders die succesvol
zijn in het motiveren, activeren en begeleiden van ggz-jongeren 
naar (hervatting van) opleiding, studie, stage of werk in een zo
vroeg mogelijk stadium tijdens de behandeling.

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg