JONGEREN EN WERK

Dromen, durven & doen!

Wanneer jongeren psychiatrische problemen krijgen, heeft dat een grote
impact op hun maatschappelijk functioneren. Onderwijs, werk en sociale contacten raken verstoord of komen zelfs helemaal stil te liggen. In het
algemeen geldt: hoe sneller deze jongeren de draad weer (kunnen) oppakken, hoe beter ze de rest van hun leven blijven functioneren. Het is dus zaak dat hulpverleners in een zo vroeg mogelijk stadium jongeren motiveren en actief begeleiden naar (hervatting van) opleiding en/of werk. Hoe langer dat duurt,
hoe groter de afstand tot school of werk en hoe moeilijker het wordt om weer aansluiting te vinden. Werk, scholing en sociale contacten dragen immers
in belangrijke mate bij aan het herstel van ggz-jongeren en leiden tot een
betere kwaliteit van leven. Hieronder staan tips hoe je als zorgaanbieder
zo goed mogelijk kunt bijdragen aan het werken, studeren & herstel van
ggz-jongeren.

Checkpoints voor de organisatie

Succesvolle tips voor op de werkvloer 

LPGGz Ster 'Jongeren en Werk'

 

Download het factsheet

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg