Wat is de LPGGz Ster?

De LPGGz Ster is hťt keurmerk voor kwaliteit in de ggz vanuit cliŽnten- en familieperspectief. Het LPGGz geeft Sterren aan zorgaanbieders, zorgverzeke-raars en andere instellingen mits zij voldoen aan de kwaliteitscriteria van cliŽnten en familie.

Positieve waardering en transparant
Door open en transparant te zijn over wie de LPGGz Sterren verdienen en wie niet, geven we een duidelijke boodschap af. Als je het goed doet verdien je het om op te vallen, je mag gezien worden. We geven cliŽnten en familie een overzicht van de ggz-instellingen die het volgens cliŽnten en familie goed doen. Dat biedt duidelijke keuze-informatie over waar je moet zijn voor goede zorg vanuit cliŽnten en familieperspectief.

De LPGGz Ster(ren) in 2010 en 2011
De LPGGz Ster is al een aantal keren uitgereikt. Op 26 maart 2012 ontvingen Altrecht, GGZ Friesland en GGz inGeest de LPGGz Ster Familiebeleid. De zorgverzekeraars zijn in 2011 getoetst op hun zorginkoopbeleid. Agis bleek 
de cliŽntvriendelijkste zorgverzekeraar. Zorgaanbieders zijn in 2010 getoetst
op de prestatie-indicatoren van Zichtbare Zorg. De beste kregen een LPGGz
Ster Beste zorgaanbieder 2010.

Toekomstige LPGGz Sterren
In de toekomst gaan we ook Sterren uitdelen op thema's zoals dwang & drang, herstel & burgerschap, werk & zorg. Ook ACT of FACT teams, gemeenten,
re-integratiebureaus en andere organisaties die iets met de ggz te maken
hebben en voor cliŽnten en familie van belang zijn, komen voor LPGGz Sterren in aanmerking.

Meer weten over toekomstige LPGGz Sterren? Bekijk hier de Sterrenagenda.

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit? Bekijk de Sterrenagenda

Meedoen?

Nog niet meegedaan? Of zijn er wijzigingen in het familiebeleid van uw organisatie? Meld u aan

Platformggz.nl
meld je zorg