Ondersteuning familie door VIP team Amsterdam

‘Als ervaringsdeskundige kan ik ouders hoop geven’

Familieleden van cliėnten van het Amsterdamse VIP-team geven het team maar liefst een negen voor de manier waarop het met hen omgaat. Tijdens het congres Van familie moet je het hebben won het team een LPGGZ Ster Familie Ervaring.

‘Reina Hoogland is een kanjer.’ Zo licht een door het LPGGZ ondervraagd familielid zijn waardering voor het VIP-team toe. Reina Hoogland is de familie-ervaringsdeskundige van het team. Ze vertelt hoe familieleden ondersteuning krijgen van het team, het thema waarmee het zich onderscheidt van andere teams die meedongen naar de familiester.

Eerste psychose

VIP staat voor vroege interventie psychose. Het multidisciplinaire VIP-team van het AMC probeert jongeren die een eerste psychose hebben gehad op psychiatrisch, medisch, sociaal, financieel en maatschappelijk gebied weer op de rails te krijgen. De jongeren hebben vaak nog veel contact met hun ouders.

Individuele steun

Hoogland: ‘Wij hebben een uitgebreid hulpaanbod voor familieleden. Ze krijgen psycho-educatie. Er zijn lotgenotengroepen. Er is een familiecursus, waarbij gedurende vijf avonden onder meer aandacht is voor rouwverwerking, empowerment en motiverende gespreksvoering. Ook stellen ouders een signaleringsplan op voor als hun kind terugvalt in een psychose of dat dreigt te doen. En we geven zoveel mogelijk individuele steun. Vooral daarvoor kunnen ze bij mij terecht.’

Laagdrempelig

Hoogland heeft zelf een zoon die drie jaar is behandeld door het VIP-team. ‘Ik weet wat ouders kunnen doormaken. Hun leven staat vaak op zijn kop, relaties komen onder druk te staan, er is veel verdriet. Ze moeten wennen aan het veranderde gedrag van hun kind. Omdat ik dat zelf ook heb meegemaakt praten ze met mij meestal gemakkelijker dan met een hulpverlener. Ik ben laagdrempeliger.’

Ouders hoop geven

Bij Hoogland kunnen ouders niet alleen hun verhaal kwijt, ze kan hen ook handvatten en moed geven. ‘Lange tijd was mijn zoon heel ver heen. Het duurde twee jaar eer hij medicijnen wilde nemen. Vanaf dat moment ging het beter. Inmiddels is hij 30 jaar, heeft een baan en kan zich uitstekend redden. Met zo’n vooruitzicht kan ik ouders hoop geven. Daardoor zijn zij beter in staat het vol te houden. Ik wijs ze er ook op dat ze hun eigen grenzen moeten bewaken. Ze hoeven niet 24 uur in de startblokken te staan. Als ze overbelast raken kunnen ze hun kind zeker niet helpen.’

Wekelijks contact

De behoefte aan dergelijke gesprekken is groot. ‘Sommige ouders hebben aan een verhelderend gesprek voldoende. Maar er zijn erbij met wie ik wekelijks contact heb. Ik bezoek ze ook wel thuis, soms met een tolk. Als ze zich zorgen maken of vragen hebben over de behandeling van hun kind speel ik dat door naar het team. Ik zit wekelijks bij de teamvergadering.’
En de ster? Die ziet ze als een bekroning op de inzet van het hele team. ‘De ster geeft een enorme stimulans om ouders nog beter te ondersteunen. Want het kan altijd beter.’

Meer informatie: Reina Hoogland r.c.hoogland@amc.uva.nl 

 

Tekst: Maria van Rooijen

 

Terug naar overzicht

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg