Meetlat houdt familiebeleid scherp

GGZ Oost Brabant en GGz Breburg, twee Brabantse ggz-instellingen, hebben onafhankelijk van elkaar een meetlat ontwikkeld waarmee hulpverleners en teams kunnen checken of ze het familiebeleid goed uitvoeren. Want op papier kan het beleid er goed uitzien, maar het is wel belangrijk dat het op de werkvloer goed wordt toegepast. De meetlat helpt de hulpverleners scherp te blijven.

Criteria familiebeleid van het Landelijk Platform GGz

Beide meetinstrumenten zijn gebaseerd op de criteria voor familiebeleid vanuit cliŽnten- en familieperspectief die het Landelijk Platform GGZ in mei 2011 heeft vastgesteld. De meetlatten bevatten zo’n twintig vragen over vijf aspecten van familiebeleid. Die gaan over het informeren van familieleden en naastbetrokkenen, bejegening, betrokkenheid, ondersteuning en bereikbaarheid. Bij het onderdeel informeren luidt bijvoorbeeld een van de vragen of er met de cliŽnt is afgesproken welke naastbetrokkene wat voor informatie krijgt. En bij het onderdeel betrokkenheid kan bijvoorbeeld worden afgevinkt of naastbetrokkenen tijdig zijn geÔnformeerd over verlof, ontslag, overplaatsing en, indien nodig, medicatie van de cliŽnt.

Aparte meetlat voor management

Tussen de meetlatten zijn wel verschillen. Zo heeft GGz Breburg aan de meetlat voor de teams nog een aparte meetlat voor het management toegevoegd. Marij de Roos, beleidsmedewerker bij de zorggroep voor psychose, autisme en duurzaam wonen van GGz Breburg en voorzitter van de werkgroep Familiebeleid van deze zorggroep: ‘Dat hebben wij gedaan om de verantwoordelijkheden van het management duidelijk te onderscheiden van die van het team. Aan managers wordt bijvoorbeeld gevraagd of medewerkers scholing krijgen in de omgang met familieleden, of dat de instelling werkt met familie-ervaringsdeskundigen.’

FACT-teams

Naast de meetlat heeft de zorggroep van GGz Breburg ook nog een aparte, korte, checklist voor FACT-teams, die ambulante behandeling en begeleiding bieden aan cliŽnten. De Roos: ‘Deze teams bespreken drie keer per week tijdens het digibordoverleg, een multidisciplinair overleg, cliŽnten die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Met het doornemen van dat vragenlijstje kunnen ze even stilstaan bij de rol die de familie kan spelen of de extra aandacht die de familie nodig heeft.’

Lovende reacties

De meetlat van GGz Breburg is net uit en wordt momenteel verspreid onder alle teams van de zorggroep. GGZ Oost Brabant heeft er al tussen november 2011 en februari 2012 mee geŽxperimenteerd in een aantal teams in Helmond. Hoewel de reacties lovend waren, werd de meetlat wel aangepast. Hans Weijmans, coŲrdinator familiebeleid: ‘Eerst konden de vragen alleen met ja of nee beantwoord worden. Dan is er geen ruimte voor nuancering. We hebben nu de mogelijkheden “soms” of “niet van toepassing” eraan toegevoegd.’

Spiegel

De Roos en Weijmans benadrukken dat de meetlat niet is bedoeld als een controle-instrument, maar alleen als hulpmiddel voor de hulpverleners. Weijmans: ‘Het is een spiegel waarmee ze kunnen kijken hoe ze het doen en wat ze kunnen verbeteren. Zeker als hulpverleners de meetlat gezamenlijk invullen, ontstaan er vaak interessante discussies.’ Dat beaamt woonbegeleidster Lieke van der Mierde. ‘Nadat we de checklist eerst individueel hadden ingevuld, bespraken we tijdens een teamoverleg onze bevindingen. De meeste vragen hadden we met ja beantwoord, dus we doen het goed. Maar sommige dingen kunnen we wel verbeteren. Zo nodigen we wel altijd familie uit voor kennismakings- en evaluatiegesprekken, maar we vragen niet standaard hoe zij de ziekte van hun familielid ervaren, wat die voor hen betekent en wat zij ervan vinden dat hij in een beschermde woonvorm is opgenomen. Dat gaan we nu wel doen.’

Drempel verlagen

Het team heeft zich nu ook voorgenomen om het voor de familie makkelijker te maken contact op te nemen met de hulpverleners. Van der Mierde: ‘We nemen wel altijd op vaste momenten contact op met de familie, bijvoorbeeld als het slechter gaat, maar we gaan voortaan ook tussendoor de familie informeren, bijvoorbeeld om te vertellen dat het zo goed gaat. Dan is voor de familie de drempel lager om ons te bellen als ze iets willen weten.’ Daarnaast bracht de checklist boven tafel dat de afspraken met de familie vaak niet in het dossier worden vastgelegd. Van der Mierde: ‘In de omgang met familieleden lijken veel dingen vanzelfsprekend. Door ze af en toe onder de loep te nemen, ontdek je dat er toch nog verbeteringen mogelijk zijn.’


Meetlat Familieparticipatie van GGz Breburg en de Checklist Familiebeleid van GGZ Oost Brabant.
Info GGz Breburg: m.deroos@ggzbreburg.nl
Info GGZ Oost Brabant: JW.Weijmans@ggzoostbrabant.nl

 

Tekst: Maria van Rooijen

 

Terug naar overzicht

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg