Het Familiespreekuur van GGZ inGeest

GGZ inGeest in Haarlem kent al jaren het familiespreekuur. In drie gesprekken leren familieleden hoe ze het beste met hun zieke familielid kunnen omgaan, zonder zelf overbelast te raken.

‘Mijn dochter komt binnenkort weer thuis, moet ik een feestje organiseren? Moet ik steeds thuisblijven? Hoe kan ik iets voor mezelf gaan doen zonder me schuldig te voelen?’ ‘Als kind heb ik veel geleden door de psychiatrische ziekte van mijn moeder. Hoe kan ik voorkomen dat mijn kinderen last hebben van haar gedrag, zonder de relatie met mijn moeder te schaden?’ Het zijn dit soort en tal van andere vragen waarmee familieleden van psychiatrische patiënten op het spreekuur van GGZ inGeest komen.

Individuele ondersteuning

Het spreekuur werd acht jaar geleden ingevoerd, nadat familieleden hadden aangegeven behoefte te hebben aan individuele ondersteuning. Tijdens het spreekuur kunnen ze informatie, advies en steun krijgen in het omgaan met hun zieke familielid. Het belangrijkste doel ervan is te voorkomen dat familieleden zelf overbelast raken.

Draaglast en draagkracht

De methodiek is ontwikkeld door de preventie-afdeling van De Geestgronden, een van de voormalige fusiepartners van GGZ inGeest. Maryleen Sorée, coördinator van het familiespreekuur: ‘Mensen krijgen maximaal drie gesprekken. In het eerste gesprek vertellen ze hun verhaal. De spreekuurhouder krijgt zicht op de verhouding tussen draaglast en draagkracht van de familie. Tevens geeft ze informatie over het ziektebeeld van hun familielid.’

Grenzen stellen

In het tweede gesprek leren familieleden hoe ze het beste kunnen handelen. Sorée: ‘Soms kan de liefdevolle omgang botsen met wat de cliënt nodig heeft. Een man kan bijvoorbeeld zijn vrouw die een borderlinestoornis heeft voortdurend tegemoet komen, terwijl het beter is om grenzen te stellen. Het gaat erom evenwicht te vinden tussen goed hulp bieden en grenzen stellen. Voor familieleden is het vaak pijnlijk om te moeten accepteren dat het gedrag van hun naaste door de ziekte is veranderd en dat zij daarop anders moeten reageren dan vroeger.´

Machteloos

In het laatste gesprek staat vooral zingeving centraal. Sorée: ‘Familieleden voelen zich vaak machteloos, tekortschieten en verdrietig door de ziekte van hun naaste. Wij proberen die gevoelens een plaats te geven. Veel familieleden zijn na die gesprekken in staat om weer verder te gaan. Een aantal volgt nog een specifieke groepstraining voor familieleden, zoals Omgaan met psychische problemen. Sommigen blijken toch zelf psychiatrische hulp nodig hebben.’

Ervaren ggz-hulpverleners

De speciaal daarvoor getrainde spreekuurhouders hebben altijd ervaring in de hulpverlening aan psychiatrische patiënten. ‘Dat moet ook wel’, zegt Sorée, ‘ anders kunnen ze niet goed adviseren. Een vader wil bijvoorbeeld weten in hoeverre hij zijn zoon moet beschermen en structuur moet bieden. Als zijn zoon schizofrenie heeft, moet hij dat zeker doen. Maar in andere gevallen, bijvoorbeeld bij verslaving, kan het beter zijn om wat afstand te houden. Daarom moeten spreekuurhouders de psychiatrische ziektebeelden kennen.’

Veel animo

Het spreekuur wordt als preventie-activiteit gefinancierd door de gemeente. Ook mensen van wie hun familielid niet bij GGZ inGeest in behandeling is kunnen naar het spreekuur komen. De animo voor het familiespreekuur is groot. Alleen al in de regio Zuid-Kennemerland wordt wekelijks tien keer een beroep op het spreekuur gedaan.

Teamvergaderingen bezoeken

Maar een dergelijk succes komt niet vanzelf. Sorée: ‘Je moet ervoor blijven zorgen dat hulpverleners familieleden attenderen op het spreekuur. Wij bezoeken bijvoorbeeld vaak teamvergaderingen waarin we het weer onder de aandacht van de hulpverleners brengen. Ook tijdens familiebijeenkomsten vertellen we erover. Ook moet je zorgen voor goed voorlichtingsmateriaal, zowel op papier als op de website, waarin het spreekuur genoemd wordt. En het is heel belangrijk dat de raad van bestuur achter het familiespreekuur staat. Het bestuur moet het draagvlak creëren voor het goed kunnen bereiken van familieleden. Ons bestuur doet dat ook. Niet voor niets heeft GGZ inGeest onlangs een familiester gekregen van het Landelijk Platform GGZ voor het gehele geïntegreerde familiebeleid.’

Informatie: infopreventie@prezens.nl

Tekst: Maria van Rooijen 

 

Terug naar overzicht 

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg