Het Familieklachtrecht van Altrecht

Naast het gewone klachtrecht kent Altrecht een specifieke klachtenregeling voor familieleden. Als familieleden zich onheus bejegend voelen, kunnen ze een klacht indienen zonder toestemming van de cliŽnt. In 2010 voerde Altrecht het familieklachtrecht in. ‘Het was een logisch gevolg van het familiebeleid dat Altrecht had ontwikkeld’, zegt Margriet Mannak, lid van de familieraad. ‘Als de instelling richtlijnen vaststelt voor een betere bejegening van familieleden, moeten familieleden ook kunnen klagen als die richtlijnen niet goed worden uitgevoerd. Anders stellen ze niets voor.’

Verruiming

Het familieklachtrecht is een verruiming van het bestaande klachtrecht. Normaal kan er alleen via de cliŽnt een klacht worden ingediend over de bejegening van familie en dan moet er een relatie zijn met de behandeling van de cliŽnt. Met de invoering van het familieklachtrecht kan de familie zonder toestemming van de cliŽnt een klacht indienen, maar alleen over hun eigen bejegening. Klachten over bejegening of behandeling van de cliŽnt gaan nog steeds via het gewone klachtrecht.

Slecht geÔnformeerd

De meeste klachten gaan over onheuse bejegening en gebrek aan informatie, zegt Rita van Maurik, coŲrdinator familiebeleid bij Altrecht. Zo diende zij zelf een keer een klacht in omdat ze vond dat ze slecht geÔnformeerd was. ‘De rechterlijke machtiging van mijn zoon zou verlopen. Een week daarvoor had ik zijn behandelaar verteld hoe belangrijk het volgens mij was om de RM te verlengen. De behandelaar was het met mij eens. Toch bleek later dat ze de RM niet hadden verlengd, zonder mij daarover te informeren. De klachtencommissie gaf mij gelijk, er had beter met mij gecommuniceerd moeten worden.’

Traject aan vooraf

Overigens komen lang niet alle klachten bij de klachtencommissie terecht. Daar gaat nog een heel traject aan vooraf. Van Maurik: ‘Het is de bedoeling dat familieleden eerst hun klacht bespreken met de hulpverlener die ze aanklagen of met diens leidinggevende. Als dat niet helpt kunnen ze met de familievertrouwenspersoon praten. Zij is onafhankelijk en kan bemiddelen tussen de familie en de hulpverlener. Pas als daar niets uitkomt kan de familie een klacht indienen. Daarvoor hebben we een speciaal klachtmeldingsformulier ontwikkeld.’

Bemiddeling

En dan nog komt het lang niet altijd tot een uitspraak van de klachtencommissie, die overigens dezelfde is en dezelfde procedures volgt als de gewone klachtencommissie. Mannak: ‘De meeste klachten worden met bemiddeling opgelost. De klachtencommissie praat dan met beide partijen, waarna de problemen in de minne worden geschikt. Maar soms is een klacht echt gegrond. Bijvoorbeeld van een ouder die de onveiligheid op een afdeling waar haar kind verbleef hekelde. Het kind, dat voorheen nooit drugs gebruikte, was daar aan de drugs geraakt. Door zo’n uitspraak mag je hopen dat de afdeling de veiligheid gaat verbeteren.’

21 Klachten

Vorig jaar werden 21 klachten ingediend. Niet zo veel, vinden Van Maurik en Mannak. Zij wijten dat kleine aantal aan de onbekendheid van het familieklachtrecht. Mannak: ‘Het staat wel op de website en in de informatiebrochure die alle familieleden behoren te krijgen, maar nog niet alle hulpverleners denken eraan die te geven.’ En familieleden deinzen er uiteindelijk nogal eens voor terug. Van Maurik: ‘Ze vinden het te veel moeite en gedoe. Of ze zijn toch terughoudend, omdat ze bang zijn dat klagen invloed heeft op de behandeling van de cliŽnt. Bij de cliŽnt leeft diezelfde angst en daarom willen zij niet graag dat familie dit doet. Daarom is het zo belangrijk dat de instelling klachten van familie serieus neemt en dat die klachten geen negatieve invloed hebben op de houding van hulpverleners jegens cliŽnten.’

Weekendverlof

Heeft het familieklachtrecht nu bijgedragen aan betere bejegening van familieleden? Die vraag vinden ze lastig te beantwoorden. Van Maurik: ‘Door het familiebeleid in het algemeen zijn hulpverleners meer aandacht aan familieleden gaan schenken. Maar ik weet niet of dat ook door het klachtrecht komt.’ Mannak: ‘Vroeger was een veel voorkomende klacht dat familieleden niet waren geÔnformeerd over het weekendverlof van hun kind of partner. Dan waren ze er helemaal niet op voorbereid. Die klacht hoor ik nog zelden. En dat zou best eens het resultaat van het klachtrecht kunnen zijn.’

Informatie: r.van.maurik@altrecht.nl 

Tekst: Maria van Rooijen

 

Terug naar overzicht

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg