Familieraad Vincent van Gogh geeft ster voor familiebeleid

Er zijn vele manieren om aandacht te vragen voor goed familiebeleid. De familieraad van Vincent van Gogh deed dit door de raad van bestuur te prijzen met een ster. ‘Voor het bestuur zal dit een extra stimulans zijn familieparticipatie nog beter op de agenda te zetten.’

Ggz-instelling Vincent van Gogh in noord en midden Limburg is al geruime tijd bezig met familiebeleid. Maar sinds het aantreden van de nieuwe raad van bestuur, zo’n twee jaar geleden, is er ‘een nieuwe wind gaan waaien’, zegt Margriet Czinder, voorzitter van de familieraad. ‘Het bestuur betrekt ons overal bij. Het nodigt ons uit voor symposia, vraagt ons altijd advies en handelt daarnaar. Ook als het om organisatorische zaken gaat, zoals nu met de bezuinigingen waarbij er veel bedden moeten worden afgebouwd.’

Modelregeling toegespitst

Concrete aanleiding voor de uitreiking van de ster, op 29 maart 2012, vormde de ondertekening van de beleidsnota Familiebeleid Vincent van Gogh door het bestuur. Margriet: ‘Het vorige bestuur had al de Modelregeling Familiebetrokkenheid onderschreven, maar wij hebben die concreter gemaakt en toegespitst op Vincent van Gogh. We hebben er een jurist naar laten kijken om zeker te weten of alles wat wij willen ook echt kan.’

Eigen contactpersoon

In de beleidsnota staan afspraken over informatievoorziening, de samenwerking tussen familie, cliŽnt en hulpverlener, bewustwording van hulpverleners en over hoe familieleden invloed kunnen uitoefenen op het kwaliteitsbeleid. Die afspraken zijn in details uitgewerkt. Zo staat er bijvoorbeeld in dat dat elke familie een eigen contactpersoon krijgt en dat de familie haar oordeel over de kwaliteit van wonen, zorg en behandeling direct op de afdeling kwijt kan.

Pilot

Inmiddels heeft het nieuwe familiebeleid al enkele concrete verbeteringen voortgebracht. Het voorlichtingsmateriaal is verbeterd en uitgebreid. Momenteel werkt de familieraad aan een eigen plek op de website van Vincent van Gogh, waarvoor, aldus Margriet, ‘we alle ondersteuning krijgen.’ Er is een familievertrouwenspersoon aangesteld. En er heeft een pilot gedraaid op de afdeling verzorging binnen de divisie langdurige zorg. En er gaan nog op enkele andere afdelingen pilots draaien.

Dank aan alle hulpverleners

De familieraad verwacht dat het bestuur de ster zal zien als een extra stimulans om familieparticipatie nog beter op de kaart te zetten. Zo moet er bijvoorbeeld nog een familieklachtrechtregeling komen. Maar het is, zegt Margriet, ook een gebaar van dank naar alle hulpverleners. ‘Zij horen vaak kritiek, terwijl het werken in de ggz heel moeilijk en complex is. Toen ik in 1995 de familieraad oprichtte was het met familiebetrokkenheid slecht gesteld. Hulpverleners zagen familieleden als pottenkijkers en gaven hen nauwelijks informatie over de ziekte van de cliŽnt. Als familieraad hebben wij hard gewerkt om die situatie te verbeteren, maar dat had nooit gekund zonder de hulp, het respect en de inzet van de hulpverleners, de raad van bestuur, de familievertrouwenspersoon en het CliŽntenadviesbureau.’

Transparantie

De ster is een glazen kunstwerk in de vorm van een mandala. Margriet: ‘Het glas staat symbool voor transparantie en een open communicatie, maar ook voor kwetsbaarheid. De ster staat op de kamer van de directie, naast de LPGGz-beleidster die Vincent van Gogh twee jaar geleden heeft gewonnen. En als we zo doorgaan, worden het er nog eens drie.’

 Meer informatie: Margriet Czinder, familieraad@vvgi.nl

 

Tekst: Maria van Rooijen

 

Terug naar overzicht

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg