Familie betrekken door Vijfde Wijkteam GGZ NHN

‘Je kunt niet zonder familie’

Het Vijfde wijkteam van GGZ NHN heeft tijdens het congres Van familie moet je het hebben een LPGGZ Ster Familie Ervaring gewonnen. Familieleden in Noord-Holland-Noord zijn vooral zeer tevreden over de wijze waarop het team hen betrekt bij de behandeling.

Waarom en hoe het team familieleden betrekt bij de behandeling vertelt Henk-Willem Klaassen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en de motor achter het familiebeleid van het team. ‘Wij zijn een FACT-team, een flexibel multidisciplinair team dat cliŽnten met langdurende psychotische stoornissen thuis begeleidt. Wij gaan ervan uit dat als je in een sociaalpsychiatrische, dus een maatschappelijke, context werkt, je niet zonder familie en naastbetrokkenen kunt. Zij weten veel beter hoe de cliŽnt zich in het dagelijks leven gedraagt dan wij. Zij kunnen ons belangrijke informatie geven. En als wij openstaan voor gesprekken met familieleden voelen zij zich gesteund. Hun last wordt minder waardoor zij beter in staat zijn hun familielid te ondersteunen.’

Teamoverleg

Dus worden familieleden uitdrukkelijk uitgenodigd om, als zij daar behoefte aan hebben, met de hulpverleners te praten. Klaassen: ‘Als we nieuwe cliŽnten krijgen wijzen wij tijdens het eerste kennismakingsgesprek familieleden op die mogelijkheid. Maar ook tijdens het dagelijkse teamoverleg, waarin we cliŽnten bespreken met wie wat aan de hand is, kijken we in principe altijd of we met de familie contact moeten opnemen. De cliŽnt hoeft niet bij die gesprekken te zijn. Wel vragen we hem om toestemming. Dat krijgen we vrijwel altijd, omdat we hem dan uitleggen dat hij er zelf baat bij heeft. Als hij bijvoorbeeld vindt dat zijn familie hem te veel op zijn nek zit, kunnen we met zijn familieleden bespreken hoe dat minder kan. ’

Teamtraining

Familieleden kunnen met hun vaste hulpverlener praten, maar meestal voert Klaassen de eerste gesprekken. ‘Als ik dan dingen hoor die van belang zijn voor de behandeling van de cliŽnt koppel ik dat terug naar de betreffende hulpverlener en bespreken we gezamenlijk hoe we daar het beste mee kunnen omgaan.’ Wel vindt hij het belangrijk dat alle teamleden, en eigenlijk alle ggz-hulpverleners, dat zouden moeten leren. Daarvoor heeft hij, samen met het LPGGZ, een korte teamtraining ontwikkeld, die tijdens het congres is verschenen.

Behandelplan

Sinds een poosje kunnen familieleden aanwezig zijn bij de jaarlijkse bespreking van het behandelplan. De eerste ervaringen zijn goed. Klaassen: ‘Zo kun je voorkomen dat de hulpverlening andere doelen nastreeft dan de familie. De hulp en begeleiding die het team geeft wordt beter afgestemd op wat de familie aan steun kan bieden.’

Hulde

Dat familieleden die omgang met hen waarderen blijkt uit de enquÍte van het LPGGZ onder familieleden van cliŽnten die bij het team in behandeling zijn. Ze zijn tevreden over de bereikbaarheid, de informatievoorziening en ondersteuning van het team. Maar bovenal roemen ze de wijze waarop ze bij de behandeling van hun familielid worden betrokken.
‘Tegenwoordig’, zo schrijft een ondervraagde, ‘ is het wijkteam erg goed bezig en luistert meestal ook naar degenen die het dichtst bij de cliŽnt staan. CliŽnten doen zich vaak beter voor bij de hulpverleners. Thuis zijn ze vaak zichzelf en dus veel slechter.’ En een ander schrijft: ‘Al jaren is er goed contact. De GGZ stelt zich open voor de visie en mening van ouders van een cliŽnt en handelt daar ook naar. Dat heeft geleid tot prima resultaten. Hulde!’

 

Meer informatie: Henk-Willem Klaassen zeepost5@planet.nl

 

Tekst: Maria van Rooijen

 

Terug naar overzicht 

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg