De Familieraad van GGZ Friesland

‘Wij zijn meer dan een medezeggenschapsorgaan’

‘Zonder de inzet van de familieraad had GGZ Friesland nooit de familiester gekregen’, zegt Freek van Leeuwen, kwaliteitsfunctionaris van GGZ Friesland. Een schets van een bijzonder actieve familieraad. Met het aantreden van een nieuwe voorzitter en secretaris in 2008 werd de familieraad van GGZ Friesland nieuw leven ingeblazen. Secretaris Rinie van der Zanden: ‘Wij besloten als familieraad niet meer zelf allerlei activiteiten voor familieleden te organiseren. Dat moet de instelling doen, vonden wij. Zij moet goede informatie geven aan familieleden, voorlichtingsbijeenkomsten organiseren en de familie betrekken bij de behandeling. De raad van bestuur is daarvoor verantwoordelijk. Maar wij zien het als onze taak om het bestuur daarop aan te spreken. We zijn daarmee meer dan een traditioneel medezeggenschapsorgaan, dat alleen als klankbord functioneert voor het familiebeleid. Wij wilden er zelf aan bijdragen dat het familiebeleid op alle afdelingen werd geļmplementeerd.’

Samenwerking

Door de goede samenwerking met de raad van bestuur konden de eerste successen al snel worden geboekt. Er kwam familieklachtrecht. Er werd een familievertrouwenspersoon aangesteld. En het bestuur zette het familiebeleid op papier. Om ervoor te zorgen dat het familiebeleid nu ook tussen de oren van alle medewerkers komt te zitten, werd samenwerking aangegaan met de teams. Van der Zanden: ‘Wij zijn structureel aanwezig bij het teammanagersoverleg. Dan wordt er geruime tijd aandacht besteed aan het familiebeleid. De teams zijn begonnen met een 0-meting: hoe is nu de omgang met familieleden en wat kan beter. Verbeterplannen komen in een jaarplan. Teammanagers houden bij of die verbeterplannen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld of er nu standaard met de triadekaart wordt gewerkt.’

Teammiddagen

De familieraad houdt ook regelmatig een presentatie tijdens teammiddagen. ‘Dan vertonen we meestal de dvd van de stichting Labyrint-In Perspectief over ervaringen van familieleden van psychiatrische patiėnten. Of de dvd van Ypsilon over de triadekaart. Elke afdeling gaat nu ook twee keer per jaar een familieavond organiseren’.

EPD en zorgprogramma’s

De familieraad nodigt voor haar eigen vergadering nogal eens een deskundige uit die informatie geeft over een bepaald onderwerp. Naar aanleiding van zo’n voorlichting over het Elektronisch Patiėnten Dossier slaagde de familieraad erin familiebeleid in alle EPD’s op te nemen. Van der Zanden: ‘Hulpverleners moeten er nu standaard in aanvinken of er contact is met de familie.’ De familieraad heeft er bij het bestuur ook op aangedrongen dat familieorganisaties een rol krijgen in de zorgprogramma’s en dat er een contactpersoon voor familieleden wordt aangesteld. Zo ver is het nog niet, maar dat gaat er, aldus Van der Zanden, wel van komen.

Familiedag

Dankzij de familieraad financiert de instelling sinds twee jaar de jaarlijkse familiedag, die op provinciaal niveau samen met de afdeling geestelijke verzorging in het kader van de landelijke dag van de mantelzorg wordt georganiseerd. Van der Zanden: ‘Hulpverleners praten dan met familieleden over een bepaald thema. Afgelopen jaar was dat over de grenzen van familiebetrokkenheid. Wij willen dat de instelling ook in de provincie thema-avonden organiseert over bepaalde ziektebeelden. Vooralsnog zijn we daarin niet geslaagd, dat wordt een speerpunt voor de komende tijd.’

Veel zelf doen

Volgens kwaliteitsfunctionaris Freek van Leeuwen is het vooral aan deze proactieve opstelling van de familieraad te danken dat GGZ Friesland een familiester heeft gekregen. Op de vraag hoe je ervoor zorgt dat de familieraad zo actief blijft, antwoordt Van der Zanden: ‘Door niet alleen eens per maand te vergaderen, maar door zelf veel te doen. Onze leden vinden het heel plezierig om een presentatie te houden op familiebijeenkomsten, in een stand op een open dag te staan, workshops te verzorgen en met hulpverleners te praten. Zo houden we voeling met wat in de ggz gebeurt en dat stimuleert ons om ons er actief voor in te blijven zetten.’ 

Informatie: familieraad@ggzfriesland.nl  

Tekst: Maria van Rooijen 

 

Terug naar overzicht

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg