Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website(s) besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist (meer) is. Het LPGGz is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Via deze site wordt toegang geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Het LPGGz
kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van die sites en/of informatiebronnen.

Privacybeleid

Indien u uw gegevens achterlaat, nemen wij uw gegevens op in een bestand. Wij kunnen die gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u geen berichten van het LPGGz wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven door een mailt te sturen naar: info@platformggz.nl.

De site www.lpggzsterren.nl is ontwikkeld door ID3, info@id3.nl.

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg