Altrecht, Afdeling: ABC jongeren

Thema 1: Informeren

Een team, afdeling of locatie krijgt een LPGGz Ster als het vanzelfsprekend is dat er informatie wordt versterkt aan de familie. Als een cliënt niet wil dat er informatie wordt versterkt aan familie, gaat de hulpverlener actief na waarom dit het geval is. In gevallen waarin de hulpverlener het redelijk lijkt, moet hij zich inspannen om in te laten zien dat dit wenselijk is. Dit wordt ook gecommuniceerd naar de familie. Familie wordt ervan op de hoogte gesteld als de cliënt geen informatie wil verstrekken.

Thema 2: Betrekken

Een team, afdeling of locatie krijgt een LPGGz Ster als familie de mogelijkheid heeft betrokken te worden bij de totstandkoming van het behandelplan van de cliënt. De hulpverlener, cliënt en familie spreken samen met elkaar af wie welke taken op zich zal nemen.

Thema 3: Ondersteunen

Een team, afdeling of locatie krijgt een LPGGz Ster als zij inventariseren welke behoeften en wensen de familie heeft. De hulpverlener spant zich in om de familie er van te overtuigen deel te nemen aan cursussen die hen inzicht geeft in het ziektebeeld van de cliënt en/of hun vaardigheden vergroot. De hulpverlener leidt familie zo spoedig mogelijk naar een dergelijke cursus of begeleiding toe.

Thema 4: Bonusster

De zorgaanbieder krijgt een LPGGz Ster als er 1 vast aanspreekpunt voor familie is. Familie beschikt van het begin tot het eind van de behandeling over de naam en telefoonnummer van deze contactpersoon.

Totaalscore

De totaalscore is de optelsom van bovenstaande scores. Er kunnen in totaal 4 LPGGz Sterren Familie Ervaring worden behaald.

Terug naar overzicht

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg