GGZ Drenthe

Onderdeel 1: Organisatiestructuur

De zorgaanbieder krijgt een LPGGz Ster als gegevens rondom familie worden geregistreerd in het cliëntregistratiesysteem, en/of als familiebeleid en scholing van hulpverleners in omgang met familie onderdeel van de kwaliteitscyclus zijn.

Onderdeel 2: Familieraad

De zorgaanbieder krijgt een LPGGz Ster als de Familieraad een samenwerkingsovereenkomst heeft met de Raad van Bestuur, en/of als de Familieraad betrokken is bij de totstandkoming van het beleid.

Onderdeel 3: Familievertrouwenspersoon (FVP)

De zorgaanbieder krijgt een LPGGz Ster als in het beleid is vastgelegd hoe de onafhankelijkheid van de FVP geborgd is, en hoe deze aan de Raad van Bestuur rapporteert.

Onderdeel 4: Familieklachtenregeling

De zorgaanbieder krijgt een LPGGZ Ster als in de klachtenregeling is opgenomen dat informatie wordt verstrekt over de mogelijkheden een klacht in te dienen, dat een klacht serieus en respectvol wordt afgehandeld, en/of dat de klachtencommissie voor cliënten toegerust is om familieklachten te behandelen.

Totaalscore

De totaalscore is de optelsom van bovenstaande scores. Er kunnen in totaal 4 LPGGz Sterren Familiebeleid worden behaald.

Terug naar overzicht

Geef je reactie, deel je ervaring over familiebeleid.potloodje
1 26 maart 2012 | m brouwers

Bij GGZ Drenthe is een aanspreekpersoon (maatschappelijk werker) die je kunt bellen over zorgen mbt je partner in de GGZ Drenthe (FPK). Zij gaat direct met het team en partner in gesprek over wat jij als partner meldt. Het is goed dat alles via de partner loopt, maar soms heb je ook objectieve kijk op behandeling nodig en objectieve toelichting op behandeling. Dat is nog niet zo goed ontwikkeld. Ik bel ook Ypsilon voor informatie.

LPGGz Sterrenagenda

Welke Sterren deelt het LPGGz nog meer uit?

Bekijk de Sterrenagenda

Zelf waarderen?

Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl de site om de zorg die u ontvangt te waarderen.

Platformggz.nl
meld je zorg